Školení

Senior fitnes nabízí pomoc při organizaci týmů a tréninků. Nabízí rovněž školení trenérů a rozhodčích.

Školení trenérů:

Mgr. Zdeněk Srba – z.srba@seniorfitnes.cz / 603 464 265

Školení rozhodčích:

Miroslav Rod – miroslavrod@seznam.cz / 721 642 413