Školení

Senior fitnes nabízí pomoc při organizaci týmů a tréninků. Nabízí rovněž školení trenérů a rozhodčích.

Školení trenérů:

Mgr. Zdeněk Srba

z.srba@seniorfitnes.cz

603 464 265

Školení rozhodčích:

Miroslav Rod

miroslavrod@seznam.cz

721 642 413