TEPLICE

Všechno začalo poslední říjnový den roku 2017, kdy se ve Sportovní hale Na stínadlech sešla veřejnost, aby se seznámila s novou aktivitou pro seniory. Fotbal v chůzi představil tepličan Rudolf Řepka spolu s Míšou Veselou (manažerkou sociálních projektů FAČR) nejprve slovně. Poté se oba společně s teplickými fotbalovými celebritami Přemyslem Bičovským, Jaroslavem Melicharem, Pavlem Verbířem a s přítomnými zájemci, kteří si chtěli fotbal v chůzi vyzkoušet, zapojili do ukázkové hry.

Všechny fotbalové legendy byly velmi vstřícné, ukázaly všem, že fotbal pořád umí a mají stále co dobrého dávat svému okolí. Poděkování patří i vskutku profesionálním a skvělým trenérům Josefovi Houškovi a Janu Štefkovi, kteří předvedli, jak umí tým rozproudit a správně usměrňovat.

SENIOR SPECIÁL SPORT Teplice

Spolek Zvonkohra z.s. SENSEN Teplice založil dne 1 11.2017 zájmový klub SENIOR SPECIÁL SPORT Teplice.

 • Autoritou ve věcech Fotbalu v chůzi 60+ se stal kapitán a kouč František Franke.
 • Organizátorem sportovního týmu Josef Býna
 • Organizátorem rekreačního týmu Víťa Machek

Pro úspěšnou a bezpečnou činnost:

 • Spolek zajistil prostory pro trénink a hru podle podmínek: v tělocvičně Sokol Trnovany, na hřišti Gymnázia Teplice, v tělocvičně Gymnázia Teplice.
 • Na 10 lekcí byl zajištěn profesionální fotbalový trenér FAČR pan Jan Štefko.
 • O postupu rozcvičení se před hrou, bezpečnosti při hře, základech fyziologie a správného pohybu na hřišti instruoval hráče fyzioterapeut Mgr. Pavel Novák.
 • FAČR pověřila jako teplického konzultanta pana Rostislava Saláka, byl se zúčastnil dvou tréninků.
 • Několikrát za rok 2018 byl přítomen tréninkům a hře, nápomocen radou i příkladem pan Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR, což bylo velmi povzbuzující.
 • Spolek uzavřel kolektivní pojistnou smlouvu na hráče pro případ úrazu.
 • Pro potřeby reprezentace vlastní Spolek pro hráče fotbalové dresy.
 • Doprava na sportovní hry a na MS ČR autobusem je hráčům spolkem hrazena.

Tepličtí fotbalisté pilně trénovali i v covidové zimě.

Po víc jak roční přestávce zapříčiněné pandemií se ve čtvrtek 6. května 2021 uskutečnil první trénink. Někteří spoluhráči zanechali činnosti ze zdravotních důvodů či kvůli pokročilému věku. Ti, co zůstali této pohybové aktivitě věrni, se sešli opět na EDISONCE. Ve svém týmu přivítali i jednoho nového hráče. Fotili se už v nových teplákových soupravách.