Fotbal v chůzi

Fotbal v chůzi (tedy bez běhání) nabízí pohyb a zábavu všem, kteří by už vzhledem k věku či zdravotním a pohybovým problémům nemohli provozovat klasický fotbal.

O fotbalu v chůzi

Walking Football nebo-li fotbal v chůzi

Baví Vás fotbal, máte týmového ducha a je vám alespoň 50 let? Fotbal v chůzi je jedinečná míčová hra vytvořená v roce 2011 v Anglii.

Tréninky

Trénujeme pravidelně 2x týdně.

Turnaje

Senior fitnes ve spolupráci s FAČR pořádá několikrát ročně turnaje pro české kluby fotbalu v chůzi.

FIWFA

Federation of International Walking Football Associations

Federace mezinárodních svazů fotbalu v chůzi (FIWFA) je mezinárodní řídící orgán pro fotbal v chůzi. Byla založena v prosinci 2018 s cílem propagovat a rozvíjet tento druh fotbalu po celém světě.

Školení

Senior fitnes nabízí pomoc při organizaci týmů a tréninků. Nabízí rovněž školení trenérů a rozhodčích.

Novinky

Co je nového kolem fotbalu v chůzi ČR?

Pozvánka pro všechny zájemce o fotbal v chůzi

Sestavte svůj tým

a přidejte se k nám!

Pomůžeme vám vyhledat potenciální hráče, vyškolit trenéra i rozhodčího.